Connect with us

Haberler

Yeşil Erbaa Çevre Platformu: Siyanürlü Altın Madeni Geleceğimizi Tehdit Ediyor

Yeni Pencere

Yayınlanma:

-

Yeşil Erbaa Çevre Platformu, bir açıklama yayımlayarak, Erbaa’da açılacak siyanürlü altın madenine tepki gösterdi. YEŞERÇEV, yaptığı açıklamada Erbaa ve çevresindeki eşsiz tabiatın siyanürlü altın madeni işletmeciliği ile büyük zarar göreceğini vurgulayarak devlet yöneticilerini bu yıkımı durdurmak için sorumluluk almaya davet etti.

Bu çerçevede, Erbaa Cumhuriyet Meydanındaki stantta Erbaa-Kelkit Havzası-Boğalı Yaylaları “Siyanürlü Altın ve Sülfürik Asitli Bakır Madenine Hayır Platformu” için imza kampanyası devam ediyor.

YEŞERÇEV açıklaması şu şekilde:

ERBAA-KELKİT HAVZASI VE BOĞALI YAYLALARI

SİYANÜRLÜ ALTIN VE SÜLFİRİK ASİTLİ BAKIR MADENİNE HAYIR PLATFORMU

BASIN BİLDİRİSİ

Kelkit Havzası ve Boğalı Yaylaları binlerce yıldır insanlığa ve 1000 yıldan beri de Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bereket sunan, dünyaca ünlü ürünler yetiştiren, mikro klima iklim ve habitat özellikleri ile eşsiz topraklardır.

Boğalı ve civarındaki yaylaların yükseklikleri 1500-2000 metre arasında değişir. Bu yükseklikte biriken yağmur ve kar suları Tokat ile Amasya illeri arasındaki yer altı ve yerüstü sularını besler. Civardaki köyler ve beldeler içme sularını bu yaylalardan alır. Kelkit ve Yeşilırmak bu yaylalardan gelen sularla beslenir.

Bu yaylaların eteklerinde yer alan ve adeta zümrüt vadilerden, meralardan oluşan bu tabiat hazinesi Tokat ve Amasya illerinin can damarlarıdır. Yaz aylarında, mayıs ayından itibaren, yüzlerce yaylacı binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanı ile Boğalı yaylalarına çıkar. Bu asırlarca devam eden bir gelenektir. Yaylalarımızda endemik bir ırk olarak Karayaka koyunu, bağlarımızda narince üzümü ve asma yaprağı yetiştirilir.

Bu bölgenin tam kalbinde, ladin, gürgen, çam ormanları ile yemyeşil bir vaha olan ve çeşitli yaban hayatının muhafaza edildiği, Çerkezfındıcak köyü ile Tanoba Beldesi arasında açılacak siyanürlü-sülfürik asitli bir altın-bakır madeninin yaratacağı zararların neler olacağını anlamak için Ordu-Fatsa ormanlarında 5 yıl önce açılan siyanürlü altın madenine bakmak yeterlidir.

Olası bir madenin Erbaa’mızda doğaya ve insana, derelerimizden, pınarlarımızdan akan yer üstü ve yer altı sularımıza vereceği zararı her aklıselim ve vicdan sahibi görebilir. Fatsa örneği önümüzde dururken, bu cennet vatan köşesinde bir altın madeni açmak maden şirketi dışında hiç kimseye hele de bu köylerde, kasabalarda yaşayan insanlarımıza katkı sağlamayacaktır.

Başta Erbaa olmak üzere Tokat ve Amasya İllerimize bağlı bütün ilçe-belde ve köylerimizin bu büyük felakete dur demesi hepimizin görevidir. Bu bunun önüne geçmek sadece yöre insanlarının değil, kendi internet sitesinde doğaya-çevreye-insana saygı göstereceğini deklere etmiş olan ve Birleşmiş Milletler Çevre Koruma Sözleşmelerine taraf olduğunu beyan etmiş olan Verusa Madencilik ile ona bağlı olarak kurulan Galata Altın İşletmeciliği A.Ş. için de bir vatan borcudur.

Biz Erbaa’lı vatandaşlar olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızı, Tarım ve Orman Bakanımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ve sorumlu bütün kurum ve kuruluşlarımızı; oğullarımızın, kızlarımızın, zümrüt yaylalarımızın, meralarımızın, ormanlarımızın, koyun ve kuzularımızın, karacalarımızın, tavşanlarımızın, tilkilerimizin, kurtlarımızın, sincaplarımızın, üveyiklerimizin, kekliklerimizin, kelebeklerimizin ve burada sayamadığımız her türlü varlığımızın bugününü ve geleceğini korumaya davet ediyoruz.

Bu haklı hukuk mücadelemizde bize destek olacak başta devlet büyüklerimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

YEŞİL ERBAA ÇEVRE PLATFORMU

 

Devamını Okuyun
Tıklayın, yorumlayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haberler

Ekim Ayında En Az 207 Emekçi İş Cinayetlerinde Can Verdi

Yeni Pencere

Yayınlanma:

-

Ekim ayında en az 207 işçi, 2020 yılının ilk on ayında ise en az 1736 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Ekim ayındaki iş cinayetlerinde ölenlerin 8’i çocuk, 14’ü kadın, 9’u Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Özbekistanlı ve 1’i Türkmenistanlı olmak üzere 12’si göçmen ve 10’u sendikalı işçiydi.

En çok ölüm sebeplerine bakıldığında; 51 işçi Covid-19, 36 işçi ezilme/göçük, 35 işçi trafik/servis kazası, 18 işçi yüksekten düşme, 13 işçi kalp krizi, 12 işçi elektrik çarpması, 12 işçi şiddet ve 7 işçi boğulma nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümlerin en çok meydana geldiği iş kolları: 40 işçi inşaat, 38 işçi tarım, 32 işçi sağlık, 20 işçi ticaret/büro, 13 işçi taşımacılık, 10 işçi metal, 8 işçi belediye/genel işler, 7 işçi tekstil, 6 işçi tersane/gemi, 5 işçi maden ve 5 işçi enerji iş kolunda çalışırken can verdi.

İş cinayetleri en çok sanayileşmiş şehirlerde gerçekleşti: 21 işçi İstanbul, 16 işçi İzmir, 9 işçi Şanlı Urfa, 8 işçi Antalya, 7 işçi Ankara, 7 işçi Gaziantep, 7 işçi Kayseri, 6 işçi Aydın, 6 işçi Denizli, 6 işçi Diyarbakır, 6 işçi Muğla ve 6 işçi Tekirdağ’da hayatını kaybetti.

Kaynak: isigmeclisi.org

Devamını Okuyun

Haberler

Kıdem Tazminatı Düzenlemesine Tepki

Yeni Pencere

Yayınlanma:

-

İşçilerin kıdem tazminatını, emeklilik ve diğer sosyal haklarını tırpanlayan, emekçilere tümüyle güvencesiz ve esnek çalışma koşullarını dayatan düzenlemeye tepki gösteren Eğitim İlke-Sen, Sağlık İlke-Sen, TOKAD ve ÖYB bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, mecliste yapılan düzenlemenin açık bir kölelik sistemi olduğu ve meclisin halktan yana değil sermayeden, müstekbirlerden yana durduğu savunuldu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Kıdemi, Sosyal Hakları Gasp Eden Kölelik Düzenlemesi Geri Çekilmelidir!

Bugünlerde TBMM’de emeğe saldıran, kölelik düzenini adını koyarak derinleştirmeye çalışan bir düzenleme yapılıyor. Torba kanun içinde yer alan düzenlemeler açık ve pervasız bir biçimde emek ve alın terini hedef alıyor.

İşçilerin kıdem ve emeklilik hakkını gasp etmeyi hedefleyen, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak belirli süreli iş sözleşmesine getirilen düzenleme yasalaşırsa, 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki işçiler için belirli süreli iş sözleşmesi 2 yıla kadar koşulsuz yapılabilecek. İşçiler, geçici istihdam biçimiyle kıdem ve ihbar tazminatından mahrum kalacaklar.

Ayrıca 25 yaş altında ve 10 günden az çalışanlara yönelik düzenleme ile genç işçilerin işsizlik, malullük, yaşlılık gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanması ortadan kaldırılacak. Böylece zaten 65 yaşına çıkarılan işçilerin emeklilik hakkı daha zor hale gelecek.

Bütün bu düzenlemeler kölelik düzeninin açık ilanı olacaktır. Şimdiye kadar adı konulmamış bu düzen, en nihayetinde sömürüde en uç noktalara varmayı göze aldığını ilan etmiş oldu.

Ülkede yaşanan ağır ekonomik krizin faturası bu şekilde yine emeğe ve emekçiye kesilmek, geniş yoksul kitleler yine ve kesin olarak sermayeye kurban verilmek isteniyor!

Bu nokta artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Emekçi kitlelerin vâr olma mücadelesindeki son kritik aşamadır. Alın terinin son parçasına kadar yağmalanması, iktidar ve sermayenin vazgeçilmez hedefi olmuştur.

Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan salgın hastalıklarla boğuşan yoksul halkımız zorlu zamanlarda dayanışma çemberinde tutulacağına darbe üstüne darbe yiyor. Emeğin kıdem tazminatına el konuluyor, esnek ve kısmi zamanlı çalıştırmalarla sigorta ve emeklilik hakları iptal ediliyor ve bütün bunları halkın seçtiği meclis yapıyor!

Aynı mecliste 2021 bütçe görüşmelerinde 104 milyar liralık yatırıma karşı 180 milyar liraya ulaşan faiz ödemesinin planlandığını da göz önünde bulundurursak sermayeye aktarılan kaynakların boyutlarını, bu kaynağın da halktan çalındığı gerçeğini daha çarpıcı bir şekilde görmüş oluruz!

Böylece egemen siyasetin halkın değil egemenlerin, müstekbirlerin, sermaye sahiplerinin yanında olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor!

Açık zulüm olan bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir! Şimdiye kadarki binlerce torba yasayla emek düşmanlığı yapan uzun AKP iktidarının günahları alabildiğine birikmiştir, sermaye seviciliği ve işçi düşmanlığı ayyuka çıkmıştır!

Bütün herkes bilmelidir ki bu günah düzenine karşı adaletin yanında mücadele edeceğiz, soygun ve sömürü düzenine, yağma ve talan politikalarına karşı koyup emeği ve emekçileri savunacağız!

Her zaman ve her yerde alın teri düşmanlığının hesabını soracağız!

İnanıyoruz ki Âlemlerin Rabbinin hesabı çok daha çetin olacaktır!

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.egitimilkesen.org)

SAĞLIK İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.saglikilkesen.org)

TOKAD (Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, www.tokad.org)

ÖYB (Özgür Yazarlar Birliği, www.ozguryazarlarbirligi.org)

 

Devamını Okuyun

Haberler

Esnek Çalışma Aile Yapısını Tehdit Ediyor

Yeni Pencere

Yayınlanma:

-

EĞİTİM İLKE-SEN, pandemi sürecindeki plânsızlıkların öğretmenlerin aile yapılarını tehdit ettiğini, salgın fırsat bilinerek esnek çalışmanın kalıcı hâle getirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Sadece kamudaki değil bütün emekçilere esnek çalışmanın etkilerine karşı teyakkuzda olma çağrısının yapıldığı açıklama şu şekilde:

Eğitimdeki Plânsızlık Öğretmenlerin Aile Yapılarını Tehdit Ediyor!

Dünyayı ve ülkemizi her bakımdan zor bir sürece sokan Covid-19 salgını eğitimi ve eğitim camiasını da sarsmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı salgın sürecinde eğitim süreçlerini plânlama ve yönetmede kesinlikle başarısız olmuştur. Uzaktan eğitim yapabilecek teknik donanımlardan yoksun öğrencilerin varlığı milyonlarla ifade edilirken Milli Eğitim Bakanlığı insan aklıyla alay edercesine uzaktan eğitimin başarılı geçtiğini ifade etmektedir. Şimdi de başka sorunlar öne çıkmaktadır.

Sonbaharla birlikte dünyada ve ülkemizde salgının artışı devam etmesine rağmen Bakanlığın yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınav yapma merakı ise çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin sağlıklarını riske atmaktan başka bir şey değildir.

Geldiğimiz nokta itibariyle uzaktan eğitim, gittikçe hem öğretmenleri hem de öğrencileri zorlayan bir sürece doğru evrilmiştir. Küçük çocukları olan öğretmen ebeveynler son derece zor durumdadırlar ve yine onları daha da zor günler bekliyor. Başlangıçta uzaktan eğitimi sağlıklı yürütmek için küçük çocuklarını kreş ya da bakıcılara vermek zorunda kalan öğretmenler şimdilerde akşam saatleri için de bir çözüm bulmak zorundalar. Çünkü öğretmenler, çok daha fazla sınıfın yüz yüze eğitime başlayacağı yeni süreçte hem okulda bulunacak, hem de geç saatlere kadar akşamları ve cumartesileri uzaktan, çevrimiçi dersler yapacaklar.

Bu durumu bir örnekle açıklayalım: Bir sınıfa haftada beş saat dersi olan bir branş öğretmeni bunun iki saatini okulda yüz yüze işleyecektir. Ancak bu sınıf ikiye bölündüğü ve o iki grup dört gün yaklaşık olarak 15’e kadar okulda olacağı için o öğretmen, geri kalan derslerini 16.00’dan itibaren ve uzaktan yapacaktır. Bu öğretmenin toplam dört sınıfı olduğu varsayılırsa, bu durumda o öğretmen haftada 12 saati mesai saatleri dışında işlemek zorunda kalacaktır.

Bakanlık bu uygulamaya geçerken öğretmen ve öğrencilerin birer insan olduğunu, pedagojik açıdan bunun sağlıklı olmadığını ve öğretmenlerin de birer anne-baba olabilecekleri gerçeğini göz ardı etmektedir. Çocuklarını gündüz kreşe ya da bakıcıya veren öğretmenler bu durumda onları akşamları da kreşte bırakacaklar ya da bakıcıya vereceklerdir. Bu problem hâlihazırda yüz binlerce öğretmeni ilgilendirmektedir ve acilen çözülmelidir.

İnternet çekmediği için tepeye tırmanırken kalp krizi geçirip ölen öğretmen arkadaşımız ve uzaktan ders anlatabilmek için öğretmen ebeveyni tarafından bırakıldığı komşularının balkonundan düşüp ölen yavrumuz hatırımızdadır!

Ayrıca şuna da dikkat çekiyoruz:

Pandemi, esnek çalışma için bir alıştırma, bunun için de bir fırsat kabul ediliyorsa bu eğitim ve kamu çalışanları da dâhil olmak üzere bütün emekçilerin çalışma hayatlarında kalıcı dayatmaların habercisi kabul edilmelidir. Bu duruma karşı teyakkuz hâlinde olunmalı, oldubittilerin kabul edilmeyeceği bütün emekçiler tarafından ilan edilmelidir.

EĞİTİM İLKE-SEN YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Devamını Okuyun

GÜNDEM