Connect with us

Köşe Yazıları

Tabiatın Bu Denli Yağmalanması Ne Anlama Geliyor?

Yayınlanma:

-

Kamuya ait varlıkların dağ, dere tepe, ırmak, mera demeden satılıp yağmalanabileceği anlayışı neoliberalizmin temel karakteridir. Neoliberalizme göre sermayenin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Her türlü örgütlülük, toplumsal hareket ve elbette bir şekilde vaktiyle yapılmış yasalar…

Kapitalizmin yaşadığı kriz 80’lerin başında neoliberal tasavvurun egemen kılınmasıyla aşılmaya çalışılmış artık açık bir faşizm kapitalizmin varlığı için şart olmuştur.

Yazının başında kavramı çok kullandık ama bizim özellikle 1 Mayıs yürüyüşleri için pankarta taşıdığımız “İnsanlık Neoliberal Faşizme Direniyor” ifadesi son derece kapsayıcı bir belirlemedir.

İnsanlık, -saldırgan ve yağmacı güruh insanlıktan çıkmıştır- hayatiyetini haysiyetiyle sürdürebilmek için buna mecburdur elbette ama üzerinden bir kez daha geçmiş olalım: Kapitalizm, içinden geçtiği son büyük krizini aşmak için ne yapıyor?

Yaptığı şeyler açık: Küresel ölçekte sendikaları geriletti, sermayenin dolaşımına mani olacak bütün hukuki düzenlemeleri iptal ediyor, sosyalistinden İslamcısına küresel düzene mukavemet gösteren bütün unsur ve cephelere karşı yerine göre ılımlı ve sert, bütün yöntemleri kullanıyor.

Irak’tan Afganistan’a, süregiden Filistin işgalinden Anadolu ya da bütün dünyadaki ABD-NATO üslerine kadar küresel kapitalizm açık işgal ve katliam yöntemleri kullanıyor. Bunda da son derece fütûrsuz!

24 Ocak kararları malumunuz… 1980, fevkalâde önemli bir dönüşümün yılı. Hem içeride, hem dışarıda… Şili’nin Pinochet’i ile Türkiye’nin Kenan Evren’i, ABD’nin Reagan’ı ile İngiltere’nin Thatcher’i bu dönüşümün bizim bildiğimiz meşhur karakterleri olarak süreci simgelerler.[1]

Sermayenin önündeki engeller kaldırılacaktır, yükselen sosyalist ve İslami hareketler acımasızca bastırılacaktır, İran İslam devrimini etkileri bütün bölgede kırılacak ve Türk-İslam tezi ile hakikat saptırılacaktır.[2]

İçeriye, Türkiye’ye gelelim. 12 Eylül, 24 Ocak kararlarının korumasıdır. Direniş unsurlarının acımasızca bertaraf edilmesiyle ülkede, halkın rızasını sağlamaya matuf muhafazakâr-mukaddesatçı politikalar ve politikacılar dümene geçirildi. Dümen ve kullanıcıları isim değiştirerek bugüne kadar geldi.

Üretimden kopmuş ve küresel sermayenin açık pazarı olarak yağma ve sömürüye maruz kalmış ülkede bugüne değin iyi kötü inşa edilmiş bütün varlıkların neredeyse tamamı küresel ve yerel sermayeye peşkeş çekilmiştir. Demir-çelik ve şeker fabrikaları, akaryakıtla telekomünikasyon kuruluşları ve şimdi burada sayamayacağımız niceleri… Yağma ve talanın son yirmi yılda hızlandığını ise eklemeye bile gerek yok!

Yağmalanacak dişe dokunur bir “inşa olunmuş” kamu varlığı kalmayınca ülkenin dört bir yanı sermayenin yağmasına açılmıştır. HES’ler, altın madenleri, JES’ler, taş ocakları, türlü çeşit madenler… Yerli yabancı sayısız firma ihaleleri kapmış, memleketin her bir yanını delik deşik etmiştir. Derelere kelepçe vurulmuş, meralar köylülerden çalınarak şirketlere peşkeş çekilmiş; toprak, altın uğruna siyanürle zehirlenmiş, ormanlar katledilmiş, tabiata karşı batılıların yağmaladıkları Amerika kıtasındaki görüntülerin bir benzeri burada da tekrar edilir olmuştur.

Her ne kadar 12 Eylül’ün zihinsel ve fiili olarak kalıcılaştırılan rejimi halkı sindirmek için elinden geleni yaparak yağmacı sermayeye yol açmaya çalışsa da tertemiz vicdanlarıyla halkımızın en azından bir bölüğü bu saldırının karşısına dikilmiştir. Burada hepsini saygıyla anıyorum. Ülkenin farklı noktalarında lokal direnişler çeşitlenmiş, en azından neoliberal saldırganlığa karşı bir bilinç ve duyarlık oluşturulmuş, birçok yerde de projeler iptal ettirilmiş, yer yer sermayenin devlet destekli saldırıları püskürtülmüştür.

Tabiata dönük kolluk takviyeli saldırılar halkın muhayyilesinde elbet yeni karşılıklar üretmektedir ancak özellikle toplumsal mücadeleden kopmuş İslami çevreler bütün bu süreçlerde müthiş bir duyarsızlık örneği sergilemişler ve kimisi iktidarı destekleyerek tabiata dönük saldırılara duyarsızlaşmış kimi de teolojik tartışmaların girdabında boğulmuştur.

Hâlbuki Rabbimiz, bu hususta çarpıcı beyanlarda bulunur Kitabımızda:

İnsanların kendi elleriyle yapıp-ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde [Allah], belki [doğru yola] geri dönerler diye yaptıklarının bazı [kötü] sonuçlarını onlara tattıracaktır. (Rum Sûresi, 41)

Bizim yeryüzüne -üzerindeki en iyi, en güzel şeyleri her gün biraz daha eksilterek- vaziyet ettiğimizi görmüyorlar mı? (Enbiya Sûresi, 44)

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın! (Âraf Sûresi, 56)

Her nedense bu ve benzeri ilahi vurgular İslamî çevrelerin ilgisini somut ifsat düzen ve uygulamalarına çekememiştir. Pratik mücadeleye dönük bu tuhaf yabancılık ister istemez İslamî çevreleri hayatın dışına atmıştır. Hayatın tevhid merkezli dönüşümünü amaçlayan zihinlerin bu eksiklik ve duyarsızlıkta ısrar etmesi anlaşılabilir değildir.

Marmara’da müsilaj vesilesiyle açığa çıkan felâket, ülkenin dört bir yanında süren ekoloji direnişleriyle birleşip üstüne içinden geçilen koronavirüs salgını da eklenince insanlık, küresel ölçekte haber alıp durduğu ekolojik yıkım haberleriyle birlikte derin bir umutsuzluk ve karamsarlığa kapılmış, bu şeytani düzene karşı çaresizlik duygusuna handiyse teslim olmuştur.

Kanal İstanbul ismiyle somutlaşan çılgın projelerle şehirleri; HES, JES ve maden gibi talan projeleriyle kırsalı yaşanılmaz hâle getiren bu saldırganlığın karşısında durmak zorundayız. Bütün vicdanlı kimliklerin yeri burasıdır, bu direniş hatlarıyla bir arada durmaktır. Aksi taktirde, ancak börtü böcekle, bütün tabii unsurlarla birlikte insan gibi yaşanılabilecekse bu artık mümkün olamayacaktır.

Direniş meydanına çıkmak için vakit her an geç olabilir.

[1] Neoliberalizmin küresel eş zamanlı örnekleri için: “Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki” Alfredo Saad-Filho / Deborah Johnston, Yordam Kitap, 2007

[2] Bir Terbiye Süreci Olarak 28 Şubat – Ahmet Örs:  https://yenipencere.com/kose-yazilari/bir-terbiye-sureci-olarak-28-subat/

8 Şubat 1974’te Niksar’da doğdu. Niksar İmam-Hatip Lisesinden ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Kurucu ve yöneticilerinden olduğu TOKAD, Özgür Yazarlar Birliği, Eğitim İlke-Sen bünyelerinde yer almakta ve 2004 yılında yayımlanmaya başlayan Tasfiye edebiyat-düşünce dergisinin editörlüğünü yürütmektedir. Yüzümüzü Ağartan, Kar Kesilen, Kiralık Meydan ve Ferhat’ın Şemsiyeleri adlı öykü kitaplarının yanı sıra İlim Yayma’nın Penceresi adlı bir de anı kitabı bulunmaktadır. YeniPencere.com sitesinde editörlük ve yazarlık çalışmalarını sürdürmekte ve 1996’dan bu yana edebiyat öğretmenliği yapmaktadır.

Tıklayın, yorumlayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Köşe Yazıları

Hrant’a Borcumuz

Yayınlanma:

-

Trabzon’dan üniversite için İstanbul’a gitmiştim. 2001 sonu. Şişli’nin arka sokaklarında bir öğrenci evinde kalıyordum. Taksim’e giderken sıklıkla kullandığım güzergahta dikkatimi çekmişti Sebat Apartmanı. Yıllarca Akçaabat Sebatspor’da futbol oynamıştım. 1923’te kurulmasına rağmen ilçe takımı olarak kalmış Sebatspor da 1. Lige (şimdiki Süper Lig’e) çıkmıştı bir yıl sonra.

19 Ocak 2007 günü öğleden sonra, iki kilometre ötemizdeki Agos Gazetesi’nin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde Hrant Dink’i vurdular! Haberi ev arkadaşım vermişti. Şok ediciydi. Büyük bir karamsarlığa kapıldığımı hatırlıyorum, Türkiye ve geleceğimiz adına. Bir arkadaşımızı öldürmüşler gibi üzülmüştük.

Öldürülenden ötürü üzüldüğümüz yetmiyormuş gibi öldürenden ötürü de utanç duyuyorduk. Bu alçakça cinayeti işlemesi için beynini yıkadıkları 17 yaşındaki “çocuğu” Trabzon’dan seçmişler, kurup (besleyip büyütüp) İstanbul’a göndermişlerdi. Ogün Samast, devletin içerisinden ve devlet için öldürme emrini aldığı gazeteciyi tanımıyordu bile. Tek bildiği Ermeni olduğuydu.

Kurgulanan “galeyan”a bakılacak olursa “zararlı” biriydi Hrant. 19 Ocak 2007 tarihine varana dek, üç yıl boyunca hakkında linç kampanyaları yürütüldü. Yalanlar, iftiralar havada uçuşuyordu.

Ordu, Siyaset, Medya, Yargı ve Milliyetçi Gruplar içinden birilerinin müştereken ve müteselsilen yürüttükleri karalama kampanyaları ile ortamı hazırlamışlardı, -ırkçı- akıllarınca.

Hrant Dink cinayeti, devletin ve milletin gözleri önünde, geliyorum diyen bir felaket gibi, göz göre göre işlendi. Zavallı bir tetikçi, mendil gibi kullanıldıktan sonra buruşturulup hapse atılan çocuk, Devletli Tanrılar adına bir masumu kurban etmiş, yanı sıra kendisi de kurban olmuştu.

Evet, o kasvetli kış günü tetiği çekmişti. Peki, ya cinayeti tetikleyenler, dahası, bizzat tertipleyenler? Onlar itinayla korundular ve 15 yıl olmuş, halen korunuyorlar.

Hrant Dink’in gerçek katilleri devlet’in ön veya arka bahçesinde saklanmaya devam ediyorlar. Evet, devlette devamlılık esas, gelenek sürüyor. Uğur Mumcu anıtı, Hrant’ın düştüğü kaldırımın az ilerisinde dikiliyor.

Şurası kesin ki onu linç ve katledenlerle kıyas kabul etmeyecek denli insandı, dosttu, adamdı Hrant. Dibine kadar yerlisiydi bu toprakların, mesele oysa!

Bu ülkenin iyi kalpli, güzel yüzlü insanlarını koruyup kollaması gerekirken umuda pusu kuran, haysiyeti katleden vahşilerin korunup kollandığı sistem cari ne yazık ki.

Ogünleri bulup buluşturan, masumları sırtından vurduran, Eneslere hayatı dar eden “iklim” krizimizi nasıl, ne zaman sona erdireceğiz? Buna acilen, dolu dizgin kafa yormalı, şu kısacık hayatı hayra yormalı, aslı gibi aziz kılmalıyız.

Hrant’a, ailesine, arkadaşlarına adalet borcumuz var. Üstelik, epey de geciktik!

(Bu sene gözler Trabzonspor’un üzerinde, süper ligde açık ara lider. “Hrant İçin Adalet” pankartının bu şehrin tribünlerinde dalgalandığını hayal ediyorum. Bir şehrin, lekelenmeme hakkını kullandığını hayal ediyorum. Tek bir hareketle üç puandan çok ama çok daha fazlası. Neden olmasın?)

Devamını Okuyun

Köşe Yazıları

Yanlışlar Birbirlerinin Düzelticileri Değildir

Yayınlanma:

-

Çocukluk hatıralarımız, Kur’an kurslarında dayakla, hakaretlerle sınanan arkadaşlarımızın anlatılarıyla doludur. Biz de çok fazla olmasa da Kur’an eğitimi aldığımız süreçlerde bunlarla temaslandık. Çok üzücü ve kırıcı anılardır, yaşamayan bilmez.

Sonraki süreçlerde dayağın, baskı ve hakaretlerin egemenliği büyük ölçüde azalsa da psikolojik ve yaşamsal baskıların sürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Özellikle katı geleneksel yapılarını muhafaza eden bazı cemaatlerin dini eğitimleri, bu katılığın çocukların bütün hayatlarını kuşatacak uygulamalarıyla ilerlediğini yine gözlemlerimizle biliyoruz.

Enes Kara’nın bizi derinden yaralayan intiharı, değişik vesilelerle tartışılagelen bazı meseleleri tekrar önümüze getirdi. Dinin, açık bir soğukluk vâr eden baskıcı uygulama ve aktarımını anlamak mümkün değildir, bu hissiyatımı baştan belirtmeliyim. Bu, benimle çocukluğumdan beri yaşayan bir yaradır. Bu gerçekle radikal bir şekilde yüzleşip hesaplaşmalıyız.

Çocukken kendimize sorduğumuz, “Dayak ve hakaretle din nasıl anlatılır/öğretilir? Peygamber böyle bir şey yapmış mıydı?” soruları bizimle birlikte büyüyerek geçerliliğini koruduğu bugüne kadar gelebildi. Müslümanlar olarak tarih içinde üretilmiş yanlış din anlayışının doğurduğu bu sapkın düzenle gecikmeksizin hesaplaşmalıyız.

Gençleri intihara kadar sürükleyen, anlamsızlık batağındaki çırpınışlarını daha umutsuz seviyelere çıkaran bu yanlışlar dairesinin yanı sıra ilerleyen ve tarafgirlerin üzerini örttüğü ve tartışılması lüzum eden başka hakikatler de var.

Bunları Enes kardeşimiz anlatmıştı.

Bugün performans rejimi insanı teslim almıştır. Geleneksel yanlışları kat kat aşan kuşatmalar insanı çevrelemiştir. Anlamsızlık geçer akçe olmuş, büyük ideolojik ve imânî anlamlandırmalar insanın algı ve kavrayış alanından uzaklaştırılmıştır.

Evet, bugün insan sahipsizdir. Sahipsizliğin sonu anlamsızlıktır. Kapitalizm bütün evlatlarımızı köle yapacak tezgâhlarını kurup tahkim etmiştir. Enes, bunu gören bir gençti. Yazdıklarını ve videolarını izlerseniz eminim mevzuyu çok daha iyi anlayacaksınız.

Hakikatin aşıldığının iddia edildiği ve sonrasının konuşulduğu pervasız zamanların insanın önüne koyabilecek neyi vardır, bilen varsa lütfen beri gelsin! Bu meselenin yaralayıcı diğer boyutunu yazının başında kendi özgeçmişim üzerinden açık yüreklilikle anlatmaya çalıştım ancak ikinci boyutu görmezden gelen modernler başka bir aldatıcılığın zeminini döşemekle meşguller.

Hayata, vâr oluşa, tabiata, yaratıcısına ve en nihayetinde kendine yabancılaşan, tümüyle sermaye ve ona hizmete koşullanmış devlet düzenine hizmete adanacak bir ömrü fark eden insan için çıkışın ne olabileceğini lütfen söyler misiniz?

Sermayenin şeytani düzeninden kurtuluş vahiyle mümkünken o mümkünü din adına karartan protestan taklitçiliği, kendince kurumlaşarak çocuklarımızın enerjilerini yutmuş, hurafelerin ağırlığını pekiştirip artırarak cevap veremeyeceği soruları yığmaktan başka işe yaramayan kötücül, dev bir mekanizmaya dönmüştür.

Bu mekanizmadan hayır beklenemez.

Alternatif olarak sunulan ve tekraren modern devleti tanrılaştırarak ruhsal çölleşmeyi yaygınlaştıracak kontrol, denetim söylemlerinden başka çıkışlar mümkündür ve ısrarla peşine düşülmelidir. Kur’an’ın aydınlık mesajı o çıkışın mutlak anahtarıdır.

Yanlışlar birbirinin düzelticileri değilse eğer hakikatin kapısını çalmaktan, yeni yol ve yoldaşlar biriktirmekten başka bir çare yoktur. Sorunlardan kaçan değil, onların üzerine giden, onlarla kapışarak herkes için daha adil bir geleceğe kulaç atmak ortak sorumluluğumuzdur.

Enesleri onarıp yaşatacak bu seçeneğe daha bir sarılma vaktidir.

Devamını Okuyun

Köşe Yazıları

Cesaretle Fikriyatın Buluştuğu Cephe

Yayınlanma:

-

Egemenlerden/iktidarlardan ve gelenekten bağımsız bir İslam düşüncesi, bağlantılı olarak da siyaseti nasıl mümkün olacak?

İslam düşüncesinin en temel malûliyeti bu merkezlerden bağımsız şekillenememiş olmasıdır.

Bugün de sadece Türkiye’de değil, müslüman halkların yaşadığı bütün coğrafyalarda, bu coğrafyalara tasallut eden düzenlerde aynı problemle yüz yüzeyiz.

Görece özgür çabalar bile bir yere kadar kendine alan açabilir. Kısmi olarak akademide ya da sivil alanlarda… Onlar da siyasal reflekslerden arındırılmış olma şartına boyun eğerek elbette!

Aslında gelenek diye açtığımız ikinci madde de mevzuyu anlaşılabilir kılmak içindir yoksa onu da diğer merkeze bağlamak gerekir. Ancak egemenin doğrudan ya da dolaylı onayıyla devredip duran bir şeydir gelenek.

İşte bu merkez/ler tarafından kıstırılmıştır İslam düşüncesi/ümmeti.

Yer yer bağımsızlaşmaya çalışan kıpırdanışlar ya doğrudan siyasal iradelerin hücûmuna maruz kalarak ya da gelenek şeklinde tecessüm etmiş boğma harekâtına muhatap kılınarak sakatlanmak istenmiştir.

En kötüsü de kendi kendini engelleyen, kabullenilmeme ihtimaliyle hareket ederek yenilgiye baştan teslim olma hâlidir ki, pek bir trajiktir.

Toplamda bir çığ misaliyle daha iyi izah edilebilecek bu tablo neredeyse bütün yüz yıl ve kuşakları yutmuştur. İslam düşünce ve siyasetinin bütün cevvaliyetini imha etmiştir.

Şimdi söz konusu olan bir yarma harekâtıdır.

Cesaretle fikriyatın buluştuğu bir cepheden söz ediyoruz. Bir cephe naif tutumlarla tahkim edilemez. Net duruş ve kararlılıklara ihtiyaç duyar. Açık beyanlarla kendini ifade eder, varlığına yer açar.

Tabii, cesaret sadece siyasal kapışma dolayımında ele alınmamalıdır. Cesarete en çok ve öncelikle düşünsel alanlardaki sarsıcı eleştirel pozisyonları oluşturup onları besleme aşamalarında ihtiyacımız vardır. Zaten bu mümkün olabilirse siyasal adım ve merhaleler çok daha büyük bir özgüvenle sıralarının hakkını verecektir.

Bugün, insanlığın baş döndürücü ilgileri karşısında İslam düşüncesi ne söylüyor? Bu hususta, Kur’an’dan yola çıkan kuşatıcı bir çerçeveye tanık olabiliyor musunuz? Kapitalizm sonrası için başlayan tartışmalarda durduğumuz yer neresidir?  Hakikatin, varlığın kavranışının yapay zeka ve dijital âlemlerin tesiriyle nasıl bir dönüşüm yaşayacağına dair öngörü ya da teklifimiz nedir? Nasıl bir ekolojik gelecekle karşılaşacağız? Tevhid, bütün bu ve buna benzer meselelerle yüzleşen insana/insanlığa nasıl bir perspektif armağan edecek? Sanallıkla kaba sömürü ve köleliğin at başı gittiği zamanımızın karmaşık çözüm arayışlarında kelam, akaid gibi tarihsel referanslardan kurtulup ya da nemalanıp hangi adımları atabiliriz? Tarihsel yüklerden -yine cesaretle- kurtulabilen bir ufukla Kur’an, bugünün insanının kurtuluş dili olabilecek mi? Yeni siyasal tezler egemenlerin ve halkların önünde kurtuluşçu haykırışlara özgüvenle sunulabilecek mi?

Daha da uzaması mümkün bir paragraf oldu.

Herhangi bir çıkış çabasının artık ve çoktan gelenekle pekişmiş duvarlarla muhasara edileceği açıktır. Hemen uygulanan, anında ve çok boyutlu olarak hareket edebilen bir kuşatmadır bu. Bu tür kuşatmalara herhangi bir kaygıdan hareketle cesaret verecek davranışlardan uzak durmak temel strateji olmalıdır.

Batı düşüncesi, yine batının inşa ettiği mevcut işleyişe dair ciddi eleştiriler barındırmaktadır. Bu eleştirilere aşina olunmalıdır. Kendi içinden zuhûr edene yakînen muttali olabilen bu imkândan muhakkak istifade edilmelidir.

Vahiyden kopuk merkezlerden hakiki ve mutlak çözümler olamaz. Bu kabul bizim için önemli. Batı düşüncesinden mevcut hâli kavrayabilmek için nitelikli bir istifade ediş zorunlu olmakla birlikte çözüm için yine cesaretle İslam düşüncesine yaslanan bir tavra odaklanılmalıdır. Elbette bu hat üzerinde zorluk ve yetersizlikler sık sık kapıları çalacaktır.

Bütün teorik/düşünsel çabaların beraberinde şekillenmesi, vücut bulması gereken siyasal arayışlar egemenlerin ve onların tabanda örgütlediği farklı yapıların yine düşünsel ve siyasal karşı koyuşlarına maruz kalacaktır. Cesaretle mücehhez fikriyat, tam bu noktada insanlığı kırılma evrelerine taşıyabilmelidir.

İşte ideal hareketlerin dönüştürücü veçheleri tam olarak bu anlarda görülür.

Bu anlar; baskı ve zorbalıklara karşı halkların yanında durarak, zor ve yaman sorulara çarpıcı cevaplar üreterek, fikriyatla cesareti durmadan harmanlayan bir cehdi ateşleyerek inşa olunur. Hiçbir lütuf kendiliğinden armağanlaşmaz, sünnetullah çerçevesinde işler zamanın çarkları.

İslam düşüncesi, ancak bütün bu kapışma süreçlerinde kazanacağı içerik ve özgüvenle hem müntesiplerine, hem de muhataplarına başka bir gelecek sunabilecektir.

Devamını Okuyun

GÜNDEM