Connect with us

Haberler

2020’de Dünya İklim Göstergeleri Kötüleşti

Yayınlanma:

-

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2020 yılına ait Küresel İklim Raporunu yayımladı. 1993’ten beri yayımlanan verilerin karşılaştırmalı değerlendirildiği raporda sera gazı konsantrasyonları, kara ve okyanus sıcaklıkları, deniz seviyeleri, buzulların dağılımı ve aşırı hava olayları gibi iklim göstergeleri ile beraber sosyoekonomik etkiler; göç, gıda güvenliği gibi başlıklar da ele alındı.

2020 yılında CO₂ mol fraksiyonu 410 (ppm) parçayı aştı ve artmaya devam etti.* Okyanuslar ise CO₂ emisyonlarının %23’ünü soğurup tampon mekanizması görmeyi sürdürüken aynı zamanda asitleşmeye devam ettiler. Deniz seviyeleri uydu gözlemlerinde 1993’ten bu yana yükselmeye devam etti.

(Ortalama Deniz Suyu Yüksekliği, 1993’ten beri)

Kuzey Kutbundaki hava sıcaklıkları 1980’lerden bu yana en az iki kat ısındı. Arktik Denizindeki buz alanını minimum miktarı ikinci kez 4 milyon km²’nin altında ölçüldü. Grönland’ın buz kaybı 152 Gt ve Antarktika Yarımadası ve Batı Antarktika’nın buz kaybı 220 Gt ile 175 Gt olarak ölçüldü.

Afrika ve Asya boyunca şiddetli yağışlar ve yoğun seller meydana geldi. Şiddetli kuraklık ise G. Amerika’nın iç kesimlerinde birçok bölgeyi etkiledi. Tahmin edilen tarımsal kayıp 3 milyar ABD dolarının üzerindeydi.

Arktik Sibirya bölgesinde yıllık sıcaklık ortalaması 3’C’nin üzerindeydi. Verhoyansk kasabasında 38’C’lik rekor sıcaklıklar kaydedildi. Sibirya’da yaygın ve uzun süreli orman yangınları oldu. ABD’de aynı şekilde şimdiye kadar görülmüş en büyük yangınlar kaydedildi. Karayipler, Avusturalya, ABD ve Sibirya gibi pek çok yerde yeni sıcaklık rekorları kaydedildi.

(Ortalama Sıcaklık Eğrisi)

2020’de Kuzey Atlantikte kasırga sezonunda isimlendirilmiş 30 adet fırtına ile en çok fırtına kaydedildiği yıl oldu. ABD’de karaya ulaşan 12 adet kasırganın ile daha önce 9 olan rekor kırıldı. Kuzey Hint Okyanusunda Amphan Siklonu Hindistan için yaklaşık 14 milyar dolarlık maliyet ile tarihinin en maliyetli siklonu oldu. Goni (Roly) tayfunu 220 km/s rüzgâr hızı ile kaydedilen en yoğun tayfun oldu.

Gıda Güvenliği Riskleri Arttı

2014 yılından beri iklim riskleri ile beraber diğer faktörlerin de etkisiyle gıda güvenliğindeki riskler artmaktadır. Yaklaşık 690 milyon insan veya dünya nüfusunun %9’u yetersiz beslenmiş veyaklaşık 750 milyon insan yani dünya nüfusunun %10’u ciddi düzeyde yetersiz gıda almıştır. İklim olayları, afetler gelişmekte olan ülkelerde tarım ve hayvancılık üretimine yaklaşık 108 milyar dolar zarar vermiştir. Covid-19 salgının üretim tedarik zincirini etkileri de risklere yeni bir boyut eklemiştir.

Yerinden olmalar; her yıl ortalama 23.1 milyon insan iklim olayları nedeniyler göç etmekte. Büyük ölçüde hidrometeorolojik tehlikeler ve felaketler nedeniyle Güney ve Güneydoğu Asya ile Afrika Boynuzunda yaklaşık 9,8 milyon insanın yerinden olduğu kaydedildi. Sahel Bölgesindeki, Atlantik Kasırga Mevsimindeki ve Güneydoğu Asya’daki olay tayfunların etkileri dahil olmak üzere geçen yılın ikinci yarısındaki hidrometeorolojik olayların etkilerinin son on yılın ortalaması kadar olduğu belirtilmiştir.

*CO2 konsantrasyonu rakamları her yıl artış gösteriyor. 2021 için öngörüleri de 414 ppm.

Kaynak: mgm.gov.tr

Tıklayın, yorumlayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haberler

DTÖ’nün Açlığa Mahkûm Eden Serbest Ticaret Politikalarına Karşı Seferberlik Çağrısı

Yayınlanma:

-

13 – 15 Haziran 2022 tarihleri arasında DTÖ Bakanlar Konferansı Cenevre’de yapıldı. Küresel çiftçi örgütü La Via Campesina (Çiftçi Yolu) üyeleri konferansın yapıldığı tarihlerde bir araya gelerek DTÖ ve Serbest Ticaret Anlaşmalarına karşı Cenevre’de protesto etkinlikleri düzenlediler. La Via Campesina, DTÖ Bakanlar Konferansı öncesi, dünya çapında köylülüğü önemli ölçüde zayıflatan ve çok uluslu şirketlerin kaynakları gaspını amaçlayan neoliberal politikalara ve serbest ticaret dayatmasına karşı aşağıdaki çağrıyı yaptı.

 DTÖ Bakanlar Toplantısına Karşı Seferber Olma Çağrısı

Haziran 2022, Cenevre, İsviçre

Çeviri: İlkay ÖZ

1995 yılında DTÖ’nün kurulmasından bu yana La Via Campesina, köylülüğü yok eden ve dünya çapında yerel gıda sistemlerini istikrarsızlaştıran serbest ticaret politikalarını afişe etmektedir. Seattle’dan (1999) Cancun’a (2003), Hong Kong’dan (2005) Buenos Aires’e kadar (2017), büyük şirketlerin ve milyarderlerin çıkarlarına hizmet eden bir serbest ticaret düzeninin dayatılmasına karşı mücadele ettik. 10 Eylül 2003’te, Meksika’nın Cancun kentindeki DTÖ Bakanlar Toplantısına karşı düzenlenen bir protesto sırasında, Kore Köylüler Birliği’nden bir köylü Lee Kyung-Hae kendini bıçaklayarak hayatını feda etti. Bu trajik olay, DTÖ’nün ve ticaretin serbestleştirilmesinin dünya çapında milyonlarca köylünün yaşamı üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya çıkardı.

Seferberliklerimiz serbest ticaret müzakerelerinin engellenmesini mümkün kıldı. 2005 yılında Hong Kong’da gerçekleştirdiğimiz büyük seferberlikten sonra, 2001 yılında başlatılmış Doha Kalkınma Gündemi askıya alındı ve özellikle tarım alanında yeni bir büyük DTÖ anlaşması kabul edilmedi. Bununla birlikte, DTÖ ülkeleri daima pazarlarını çok uluslu şirketlere açmaya zorlayan ve köylü ekonomisi lehine olacak iddialı kamu politikalarının uygulanmasını engelleyen 1994 yılındaki Marakeş anlaşması temelinde kurulmuştu. Ayrıca ikili ve bölgesel serbest ticaret anlaşmaları çoğalmıştı.

Serbest ticaret politikaları köylülüğü yok ediyor!

Neoliberal politikalar ve serbest ticaret dayatması, dünya çapında köylülüğü önemli ölçüde zayıflattı. Bunlar ülkeleri ihracat ürünlerine öncelik vermeye ve kendi nüfuslarını beslemek için ithalata bağımlı olmaya zorlamaktadır. Köylülerin ve yerel toplulukların zararına olacak şekilde, çok uluslu şirketlerin kaynakları gaspını artırmaktadır. Bunlar monokültür işletmeleri, ormansızlaşmayı, aşırı toprak ve su kullanımını ve biyoçeşitliliğin azalmasını teşvik ederek iklim krizinin alevlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Bugün, COVID-19 salgınıyla, küresel ısınmayla bağlantılı ekstrem olaylarla ve Ukrayna’da ve başka yerlerdeki savaşla birlikte, halkların gıda güvencesini uluslararası ticarete ve çok uluslu şirketlere bağımlı hale getirmenin suç olduğu açıktır. Buna son verilmeli. DTÖ tarımı terk etmeli. Gıda egemenliği, her ülkede ve uluslararası düzeyde tarım ve gıda politikalarının temeli olmalıdır.

DTÖ Bakanlar Konferansı 13-15 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında Cenevre’de gerçekleştirilecek. DTÖ, eşitsizlik, açlık, aşırı yoksulluk, savaşlar ve benzersiz bir salgınla boğuşan bir dünyada geçerliliğini yeniden kazanmaya çalışıyor.

La Via Campesina, sivil toplumu bu örgütü afişe etmek ve halkların gıda egemenliğini savunmak için seferber olmaya çağırıyor. Kırsal bölgelerin sesini bakanlar toplantısının merkezine taşıyacak bir dizi halk seferberliği organize edebilmek için bu hafta Cenevre’de olacağız.

Gıda; yalnızca parası yetenlerin yiyebileceği, kuralsızlaştırılmış piyasanın kaprislerine ve fantezilerine tâbi olamaz!

La Via Campesina ayrıca tüm üyelerini ve müttefiklerini -10 ila 15 Haziran tarihleri ​​arasında- halka açık toplantılar, konferanslar, gösteriler, fuarlar düzenlemeye, açıklama ve basın bültenleri yayınlamaya ve serbest ticaret anlaşmalarıyla DTÖ politikalarının kent ve kırdaki küçük üreticiler üzerindeki etkisini ortaya koymaya çağırıyor.

Bizler, DTÖ ve Serbest Ticaret Anlaşmalarına Karşı Uluslararası Eylem Günü’nde bizim için yani köylüler, yerli halklar, tarım işçileri, göçmenler, balıkçılar ve çobanlar için tek kalıcı çözümün ve tarihsel olarak savunduğumuz tek çözümün DTÖ ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının tarım hakkındaki herhangi bir tartışmanın dışında kalması olduğunu yineledik. Gıda, yalnızca parası yetenlerin yiyebileceği, kuralsızlaştırılmış piyasanın kaprislerine ve fantezilerine tabi olamaz.

BM İnsan Hakları Konseyi de Haziran sonunda Cenevre’de toplanacak. Bu, bütün dünyadaki köylü hareketleri açısından alternatif seçeneğin köylü haklarına dayanması gerektiğini doğrulamak ve Köylüler ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer Kişilerin Hakları Bildirgesi’nin (UNDROP) uygulanması için gerekli yasal işlemleri talep etmek adına bir fırsat olacaktır.

Serbest ticaret açlığa mahkûm ediyor! DTÖ, tarlalarımızdan defol!

Kaynak: karasaban.net

Devamını Okuyun

Haberler

Açlık Sınırı 6.391, Yoksulluk Sınırı 20.818 Liraya Yükseldi

Yayınlanma:

-

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Haziran ayı sonucuna göre;

– Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.253 liralık mevcut asgari ücretin yarısı kadar üzerine çıkarak 6.391,17 TL’ye,

– Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) asgari ücretin yaklaşık 5 kat üzerinde bir seviye olan 20.818,14 TL’ye,

– Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313,12 TL’ye yükseldi.

Bekâr çalışanların durumu raporda, “Bir kişiye neredeyse iki asgari ücret gerekiyor!” ifadesiyle değerlendirildi.

Araştırmaya göre gıda enflasyonu yıllık % 117 oldu.

Kaynak: turkis.org.tr

Devamını Okuyun

Haberler

Cihan Aktaş Roman Söyleşisi: Şair ve Gecekuşu

Yayınlanma:

-

Cihan Aktaş, beşinci romanı “Şair ve Gecekuşu” bağlamında bir söyleşi için AKADDER’in (Anadolu Kadın ve Aile Derneği) konuğuydu. Mustafa Zahid Ergün, Fatih’te İstanbul Kitap Kahve’de gerçekleşen söyleşiyle ilgili izlenimlerini Yeni Pencere için yazdı.

Programda, romanın yazım sürecinden, yazarın kahramanları nasıl tanıdığına, ipuçlarının peşinden titizlikle giderek ilmek ilmek dokuduğu metnin ince detaylarına kadar birçok konuya değinildi.

Yazar Cihan Aktaş, İran’da Türk Dili ve Edebiyatı dersi verirken ilk defa ismine rastlıyor şair Cevriye Banu’nun. Yolculukları sırasında “Atkaracalar”  ilçe tabelasını gördüğünde izleri daha detaylı sürmeye başlamasıyla önünde açılan kapılardan merakla giriyor.

Romanda sırayla anlatılan bir diğer hikâye de Nimet Gecekuşu’nun hikâyesi. O da bir akrabasının büyüklerinden, yaşadıklarıyla ilgi çekici bir hayatın “yazılsa roman olur” dediği anlatısı. Birbirleriyle görüşmeleri mümkün olmayan zaman dilimlerinde yaşasalar da ince göndermeler ve tevafuklarla gıyaben tanışıyorlar.

Söyleşi sırasında kitabın dertlerinden biri olan ‘yanlış anlaşılma’ üzerinde çokça duruldu. Cevriye Banu’nun sırf bu yüzden divanını ateşlere vermesi söylense bu bahiste yeterlidir.

Bir Anadolu romanı yazmak istediğini ve bu kitapla bunu başardığını düşündüğünü aktaran Cihan Aktaş’ın altıncı romanı da uzun süredir zihni altyapısını hazırladığı ve bunun için uzun süreli seyahatler yaptığı Afrika romanı olacak. 28 yaşında ve eşinden boşanalı bir sene olmuş erkek kahramanın Kamerun’daki ablasının yanına rehabilitasyon amacıyla gitmesi bağlamında gelişen olayları anlatan romanı şimdiden merak konusu.

Devamını Okuyun

GÜNDEM