Connect with us

Yazılar

Kötülüğün Dijital Hâli – Mustafa Özeke

Yayınlanma:

-

Olabilecek en saçma, inanılması güç, yalan olduğunu herkesin fark edeceğini kabul edeceğimiz bir yalan bulalım. Bu yalanın bile yeterince erişime açıldığında bazı bilinçsiz insanlarca kaale alınma ve yayılma potansiyeli var artık.

Bilgi eskisi gibi sadece alâkalı muhataplarına değil çok daha geniş bir kitleye sunulur hale geldiği için tehlikeler fazlalaştı. Televizyondan sonra artık daha kuşatıcı bir medya sektörü var.

Hiçbir insan her konuda bilinçli olamaz. Buna bilinçli olmadığı konularda araştırmadığı halde söz sahipliği yapma girişinde bulunacakları eklediğimizde büyük sorunumuz burada başlıyor.

Uydurduğumuz yalan bir bilgiyi/iftirayı taşıyıp çoğaltabilecek bilinçsiz yetişkinlerin yanına henüz bilinci tamamlanmamış bir ton kontrolsüz çocuk ve ergen de ilave oldu; zira artık hepsinin söz hakkı var ellerindeki bilgisayarlar sayesinde! Ve platformlarda genellikle kimlikler gizlendiği için çoğu kez dikkate almamanız gereken insanların yazdıklarıyla üzülen insanlara rastlarsınız, gerçek hayatta bir çocuk olduğunu fark etseniz belki de sizi mutlu edecek bir yorum sizi üzebilir hale geldi.

Her konuyla ilgili kitlemiz çoğaldıkça, uyduruk yalanımız meşruiyet kazanmaya, kirlilik tabana yayılmaya başladı bile! Paylaşılan içeriğin, göze çok batan bir suç içermediği sürece önemli olan ilgi görmesi, kâr getirmesidir. Dolaylı yoldan sebep olacağı devasa kirlilik ve ifsadın önemi yok birileri için. İçeriğin insanları yavaşça zehirlemesi, zamanlarını çalması da önemli değil; tek mesele ilgi görüp yayılması ve bunun birilerine kâr getirmesi! Bu durumda çöplüğe dönen bir ortam kaçınılmaz olarak karşımızda durmaktadır. En önemlisi de, bu çöplüğün içine bırakılan teslim edilen iyi ile kötüyü ayırt etmekte henüz yeni bilinçleneceğini umduğumuz çocukların hâli…

Şüphesiz bu oluşan durum, kitle iletişim araçlarının özellikle de sizi bilgiye ulaştıran ‘aracı şirketlerin’ yönetiminde ve sorumluluğunda gerçekleşiyor. Kâr elde eden “birileri” de tam olarak bu şirketler. Bu büyük kaosun ve kirliliğin temel sebebi de bunların kâr odaklı yapay zekaları/algoritmalarıdır.

Google, Facebook, Twitter vs… Tek bildikleri şey insan davranışlarını analiz edip en kâr getiren şekilde yönlendirmelerde bulunmak… Velev ki bu yönlendirmeler çirkin, kirli, zararlı, israfçı olsun! Onların tek tanrısı paradır, amaçları daimi iktidar sahibi olmaktır!

Nasıl ki kârlılığı tek kriter sayan ve mısırdan daha çok şeker çıkarmak için onun genetiğini değiştiren dev şirketler yüzünden artık lezzetli güzel mısıra, kaliteli tohumlara erişimimiz neredeyse kalmadıysa…

Aynı mantıktaki bu dev kapitalist şirketlerin sosyal medya araçları da sadece kârlılık odaklı oldukları için denetimsizce yalan üretmekten ve iftira etmekten çekinmiyorlar. Kalitesiz içerikleri satmaktan hatta bunların üretimine destek olmaktan çekinmiyorlar. Onlar için “satıyor”  ve doğrudan suçlanmıyor olmaları yeterli… Hissettirmeden, dolaylı olarak zehirleyen, zarar veren bu bilgileri yaydıkları için asla cezalandırılmıyorlar, çok göze batan istisnai olaylar yaşanmadıkça! Peki, bunu nasıl gerçekleştirebiliyorlar yasalara takılmadan?

Bu şirketlerin keşfettiği en önemli şey sanırım kötülüğü başkalarına işletmek. Kötülüğe herkesi ortak etmek… Büyük bir iftira suçunu bir değil, on bin kişi işlediğinde suç tabana yayılır ve cezasız kalır. Belki buna sizin çocuğunuz da ortak oluyordur. Bir iftiranın bir anda yayılmasını sağlayan platform ise aradan sıyrılır, zira iftira twitlerini atan kontrolsüz kitle sorumlu sayılır. Bu zemini sunanlar ise “Biz yapmadık, kullanıcılarımız sorumludur!” diyebilirler. Sorumluların sayısı çok fazla olduğunda ise cezai müeyyideler işlevsizleşir.

Oysa bu tablonun oluşacağının başından belli olduğunu bu platformları kuranlar elbette biliyorlar. Bunu bilmek için müneccim olmak da gerekmiyor. Bu oluşan tabloyu engellemeleri için devasa servetlerinden çok küçük bir kısmı ayırmaları da yeterlidir ancak işlerine gelmediği aşikâr.

Basit bir yalanın bile ilgi göreceğinden söz ettik, biraz daha üzerinde çalışılsa ve ‘temellendirilmiş gibi’ yapılsa yayılım hızı ve taban genişliği çok daha hızlı olurdu. Böylece çok işlevsel bir suç işleme ve manipülasyon aracımız oldu.

Eh, madem böyle elverişli bir araç/zemin var, bu konuya para ayırmakta zorlanmayacak şeytani iktidarlar için müthiş (!) bir imkândır bu, değil mi? Zira yalanlarını yayabilecek hâlihazırdaki kitlelerini bu muazzam araçlarla birleştirince manipülasyon yapacakları kitle de muazzam sayılara ulaşabilir.

Kendisine bizi bir şekilde dâhil eden ve elimizden düşmeyen Facebook, Instagram, Google Twitter vs. neredeyse herkesin bilgiye erişmek için kullandığı araçlardır.

Çoğumuzun çocuğu ve hatta kendimiz, sürekli bir biçimde bu fark edilmesi güç sahteliklere bir yerlerinden ortak ediliyoruz. En başta kalitesiz içeriklerle zamanımızı çalıyorlar. Kontrol ne kadar bizde ya da kontrolü ele almak için neler yapıyoruz? Yönlendirmelerden ne kadar sıyrılarak bu platformlarda durabiliriz? Diyelim ki biz çok bilinçliyiz ve yönlendirmelerden sıyrılıp kendi aradığımızı buluruz, peki ya annemiz veya çocuğumuz da öyle mi? Yoksa onlar bahsettiğimiz platformların akışına mı kapılıyorlar?

Elbette bilinçli bir kısım insan var; sürekli kalitesizlik, yalan, iftira saçan kitleyi de uyarıp düzelten bir azınlık… Ancak bu azınlık, kötülüğün çoğalmasını ve ifsat ediciliği dizginleyebilecek bir sayıya ve güce erişemiyor. Zira sistem başından bunu desteklemeyecek şekilde kurulmuş.

Bu tablonun zemini bir yandan da güdülmeye uyumlu insanlar yetiştiren sistemlerle desteklenmektedir. Yapay zekânın kâr odaklı aptalca yönlendirişlerine bu insanlar oldukça teşne… Tablo şimdilik böyle maalesef!

Tüm bu kokuşmuşluğu bize yaşatan şirketlerle ve bunlara uyumlu kitleler yetiştiren iktidarlarla hesaplaşan bir nizama kavuşmak dileğiyle.

 

1 Yorum

1 Yorum

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Köşe Yazıları

Önce Örneklik

Yayınlanma:

-

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun ve birbirinizden kopmayın. Ve Allah’ın size verdiği nimetleri hatırlayın: Siz birbirinize düşman iken kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da O’nun lütfu ile kardeş oldunuz; ve ateşli bir uçurumun kenarında [iken] sizi ondan [nasıl] korudu. Bu şekilde Allah mesajlarını size açıklar ki hidayet bulasınız. [Âl-i İmran, 103]

Müslüman iseniz hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, birbirinizden kopmayın, kardeşlik ve dayanışma içinde olun. Müslüman değilseniz bunu bir davet olarak kabul edin. Daveti kabul edip etmemekte elbette herkes özgürdür. Başka topluluklar, kişiler, düşünce ve ideolojiler olarak var olursunuz. O zaman birlikte yaşamak için aranızda bir hukuk geliştirin; kimseye dünyayı zindan etmeden, nefislerinizden önce başkalarını önceleyen bir diğerkâmlıkla yaşayın. Dünya bir ‘dâru’s-selâm’a dönsün. Esenlik ve barış yurdu olsun. Adalet temel düstur, dayanışma öncelikli pratik olsun.

Ateşli bir uçurumun, çukurun hemen kenarında durmaktasınız. Çukuru kazan, kazılı çukurda ateş yakan, çukurda yanan ateşe yakıt taşıyıp onu harlayan egemenlere, müfsit düzenlere karşı tevhidin çağrısı hakiki ve toptan bir kurtuluş çağrısıdır.

Sadece ulus-devlet kutsalının sınırları dâhilinde değildir bu ateş çukurları! Bütün bir yeryüzünü sarıp sarmalamıştır. Orada burada, pıtrak gibi bitivermiştir sayısızca! İnsanlığın nefesini kesmiştir adeta! Şeytan, kırbacıyla devriye atmaktadır; şeytanın mümessili tağutlar göz açtırmamaktadır insanlığa! Bunca çaresizliğin ortasında kulak verilecek ses Kitabımızdan yankılanıp durmaktadır bütün insanlığa: Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun ve birbirinizden kopmayın!

Mutlak manadaki bir kardeşliğin yolu Allah’ın ipine sarılmaktan geçer. Birtakım menfaatlerden ya da tarihsel ortaklıklardan veya stratejik aşamaların dayatmalarından değil! Çok boyutlu ifsad umutsuzluk, karamsarlık, cinnet ve ölüm olarak yağmaktadır üzerimize! Faşizm, biriktirdiği kötülükleri silah olarak doğrultup bize, gencecik fidanlarla harlamaktadır fitne ateşini! Şoven pedagoji zehirlemektedir halklarımızı! İlahi uyarılara çoktan kulaklar tıkanmış ya da o ilahî merkez yağmalanmıştır aynı şovenizm tarafından! Hakla batıl karışmıştır, göz gözü görmeyen bir bulanıklık Marmara’nın yüzey ve zeminini saran müsilaj gibi ufku kaplamıştır.

Cahiliye toplumunun yapıp ettiklerinden başka, hangi netice zuhûr edebilirdi ki!

Karanlıkta yol almaktan bıkıp usanmadınız mı? İnsanlığı soysuzlaştırarak özünü sıyırıp atan ırkçılıktan, nefretten, şeytanın adımlarını izlemekten; evet, bütün bunlardan utanç ve usanç içre kalmadınız mı? Tel tel dökülen bütün yanlarıyla, videolardan akan ifşaatlarla, katliam ve cinayetlerle, tümüyle boş gösteren hukuku, kesilen ağacı, yok edilen ormanı, delik deşik edilen dağ ve ovalarıyla, haysiyetine hücum edilen insanıyla, evet, tel tel dökülen bir memleket midir tahayyülünüz, insan ve tabiat tasavvurunuz?

Cahiliye ilkelerini terk ederek ifsadı aşmaya niyetli ilk adımlar atılır. Tevhidin çağrısına teslimiyetle tağutlar reddedilir, şeytanın adımları takip edilmez artık; insan, başka diğer varlıklarla ve yine başka insanlarla tamamlanabildiğini keşfeder. Nefretin, yüreğini kötürümleştirdiğini görür. Kendini esir eden şeytani düzenleri fark eder, onlardan özgürleşir, ruhunu sağaltır.

Hakikatin davetçilerine düşen nedir; bunca çürümenin, nefessizliğin ortasında? Hakikate kulak veren az ya da çok olabilir ancak hakikat davetçisinin temel yükümlülüğü önce örneklik oluşturabilmektir. Zulmün, çirkefin, kötünün karşısına bütün varlık ve kimliğiyle ayrımsız dikilebilmesidir. Egemenin nefessiz bırakmak istediği, üzerine çullandığı her kim varsa, insan ya da ağaç/ dostun ya da düşmanın, fark etmez, onun yanında durabilmektir: o anda! Bu tavırdan mahrum bir davetçiden uzak durmalıdır, biliriz ki öyle bir davetçilik de boş gösterendir, başka bir şey değil!

O hâlde Âl-i İmran 103. ayetin rehberliği üzerine çokça düşünmelidir. ‘Ashab-ı Uhdud’ kıssası üzerine kafa yormalıdır! Sonra örneklik, mücadele bayrağını yükseltmelidir.

Unutma, kötülük köksüzdür; tez devrilir!

Devamını Okuyun

Köşe Yazıları

Akka Hapishanesi’nde Üç İdam

Yayınlanma:

-

Filistin’deki işgalin ve varoluş mücadelesinin bir yüzyıla varan uzun tarihinde pek çok dönüm noktası ve pek çok sembolik anma günü bulunuyor. Nekbe, Toprak Günü, birinci ve ikinci intifadaların başlangıç tarihleri, bunların başında geliyor. 17 Haziran ise, daha az bilinen bir gün olmakla birlikte Filistinlilerin kolektif hafızasında önemli bir yere sahip. Söz konusu tarihin özgünlüğü ise, İsrail’in kuruluşundan tam 18 yıl önce, Filistin’deki Britanya manda yönetiminin ilk kez üç Filistinliyi idam etmesinden geliyor. Bu kısa yazıda, 17 Haziran 1930 tarihinde Akka Hapishanesi’nde idam edilen Muhammed Camcum, Atta el-Zir ve Fuad Hicazi’nin hikayesini anlatmaya çalışacağız.

Balfour Deklarasyonu ve Filistin’de Britanya yönetimi  

2 Kasım 1917 tarihinde dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur J. Balfour, Siyonist hareketin liderlerine ilettiği kısa, ancak tarihin akışını değiştirecek bir mesajla, hükümetlerinin Filistin’de Yahudiler için ulusal bir yuva kurulmasını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstereceğini bildirmişti. Günümüzün “Ortadoğu” bölgesinin siyasal konfigürasyonunun oluşmasında kurucu bir rol oynayan Balfour Deklarasyonu, tıpkı aynı rolü oynayan bir başka kırılma noktası olan gizli Sykes-Picot Antlaşması gibi, Birinci Dünya Savaşı halen devam etmekteyken ortaya çıkmıştı. Bir başka deyişle Britanya, (müttefiki Fransa gibi) savaşı kazanacağından o kadar emindi ki, bir yandan askeri muharebeler devam ederken diğer yandan savaş sonrasına dair kolonyalist tasarımları planlamaya başlamıştı bile. Nitekim Balfour Deklarasyonu’ndan sadece bir ay sonra Aralık 1917’de Mısır’da konuşlu İngiliz birliklerinin nihai hücumuyla Osmanlı birlikleri geri çekildi ve Filistin bölgesi Britanya kontrolüne geçti. 1920 yılında toplanan San Remo Konferansı ise Filistin’i resmen Britanya mandası altına soktu.

Bilindiği gibi manda yönetimlerinin temel iddiası ve “mantığı”, bir ülkede yaşayan bir topluluğun henüz kendi kendisini yönetecek gelişkinliğe ve kurumlara sahip olmaması ve bunun geçici bir süre boyunca ülkeyi yönetecek olan mandater bir gücün himayesi altında sağlanması gerektiğidir. İngilizler de Filistin’de Arap ve Yahudilerin “eşit temsiline” dayalı kurumlar inşa etme ve adil ve dengeli bir yönetim kurma iddiasındaydı. Ancak bu noktada üç sorun vardı. Birincisi, iki topluluğun kurumlarda “eşit” temsil edilmesi öngörülüyordu, ancak yerli Müslüman ve Hıristiyan Araplar nüfusun %85’ten fazlasını oluşturuyordu. İkincisi, Britanya hükümeti Filistin’de Yahudiler için ulusal bir yuva kurma sözünü ve niyetini açıkça ilan etmişti ve Arapların ısrarlarına rağmen deklarasyon iptal edilmedi. Üçüncüsü, Filistin’deki manda yönetiminin başına, Siyonist hedeflere desteği ve sempatisi herkesçe bilinen Sir Herbert Samuel getirilmişti. 1920 yılı itibariyle, takip eden yıllarda ve on yıllarda Filistin’de neler olacağını tahmin etmek fazla zor değildi.

Burak İsyanı ve İngilizlerin “adaleti”

Britanya mandası altındaki Filistin’de huzursuzlukların baş göstermesi fazla uzun sürmedi. Artan yerleşimler, yerleşimcilerin/göçmenlerin yerli halkın elindeki toprakları gasp etmesi ve yoğunlaşan siyasi baskı sebebiyle en sonunda 1936 yılında büyük bir ayaklanma patlak verecekti. Ancak bu tarihten yedi yıl önce, 1929 yılında da bir başkaldırı ve akabinde bir hafta sürecek yoğun bir çatışmalar dizisi yaşandı

Sürecin merkezinde, bugün de ihtilaf ve çatışmaların odak noktasında bulunan Mescid-i Aksa, daha doğrusu Aksa’nın Burak Duvarı ya da Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı olarak adlandırılan batı duvarı vardı. 1929 yılının ağustos ayında bir grup haham, Yahudi göçmenlere, bu duvarın önünde topluca dua etme çağrısı yapmıştı. Asıl can alıcı nokta ise bunu, duvara el koyma ve Yahudilere ait ilan etme çağrısının izlemesiydi.

Filistinli Araplar bu girişimi Filistin’in bir Yahudi devletine dönüştürülmesi yönünde bir adım olarak gördü; nitekim daha ileride yapılan bir soruşturma sürecinde gerilimin Filistinlilerin topraksızlaştırılmasıyla yakından bağlantılı olduğu ortaya çıkacaktı. Kudüs’le birlikte Hayfa, Yafa ve Safed şehirlerinde de sömürgeleştirmeye karşı büyük gösteriler düzenlendi. Gerilimin yükselmesiyle kısa süre içinde ülke genelinde yerli Araplarla Yahudi göçmenler arasında çatışmalar patlak verdi ve karşılıklı saldırı, yağma ve kundaklama olayları sebebiyle her iki topluluktan da yüzden fazla kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Britanya manda yönetiminin “taraflara” yaklaşımı eşit olmadı. Pek çok yerde manda yönetimine bağlı güçler Yahudi gruplarla birlikte hareket etti. En az yirmi Filistinli Arap’ın ölüm sebebi İngiliz askerlerinin rastgele ateş açmasıydı. Yönetimin pozisyonu, mahkeme sürecinde de kendisini gösterdi. Manda yönetiminin kurduğu mahkemelerde yargılanan 174 Filistinli Arap’ın yarıya yakını çeşitli cezalara çarptırılırken, yüzün üzerinde Yahudi sanıktan yalnızca birkaçı hüküm giydi. Bu kişilerden ikisi için idam cezası verildi, ancak cezalar uygulanmadı. Filistinli Arapların tarafında idam cezasına çarptırılanların sayısı ise yirmi altıydı. Toplumdan gelen yoğun tepkiler arasında yirmi üç kişinin cezası hapse çevrildi. Muhammed Camcum, Atta el-Zir ve Fuad Hicazi ise 17 Haziran 1930 günü Akka Hapishanesi’nde asılarak idam edildi. Bu, Filistin topraklarında bir ilk oldu.

“Üç Adam Vardı…”

İdam edilenlerden Safed doğumlu Fuad Hicazi, Beyrut Amerikan Üniversitesi mezunuydu. 26 yaşındaydı. Eğitimini tamamladıktan sonra Filistin’e geri dönmüştü. İdam edildiği gün ailesine yazdığı mektupta, “her yıl 17 Haziran gününün Filistin ve Arap davası uğruna kanını akıtanların şiirler ve şarkılarla anılacağını” yazmıştı.

El Halil doğumlu Muhammed Camcum da aynı üniversitede eğitim görmüştü. 28 yaşındaydı.

Atta el-Zir 35 yaşındaydı. Camcum gibi o da El Halil’de dünyaya gelmişti. Çiftçi olarak çalışıyordu. Güçlü ve cesur bir insan olarak biliniyordu.

17 Haziran günü gerçekten de, bugünlere kadar bir anma günü olarak kaldı. İdam edilen üç Filistinli için, “Min Sicin Akka” [“Akka Hapishanesi’nden”] başlıklı anonim bir şiir yazıldı ve bu şiir daha ileride bestelendi. Aynı ismi taşıyan şarkı, El-Aşıkin grubuyla ün kazanmıştır.

Devamını Okuyun

Köşe Yazıları

Tevarüs Eden Zillet

Yayınlanma:

-

“Lütfen söyler misin bana, buradan ne yana gidebilirim?”

“Bu, gitmek istediğin yere bağlı.” dedi kedi.

“Neresi olursa olsun, önemi yok.” dedi Alice.

“O zaman ne yana gitsen olur.” dedi kedi.[1]

Kısmen adandığı dini veya ideolojiyi terk edenler evvelki hâline ters yolları deneyebiliyor. “Düzelmeye dair umuttan söz edebilmek için beterin beterini görelim.” diyen sinik tavır zirve yapıyor. Sayısız bozulma, çürüme ve sapkınlık içerisinde daha kaç yıl, ne kadar yol gidilecek? Ortalama bir insan ömrü için yol da uzun, zaman da…

Mâide 26 mealen şöyle diyor: “Öyleyse, bu [topraklar] onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır, bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşsınlar; sen artık bu sapkın halk için kendini üzme!” diye cevap verdi Allah.

Allah, İsrailoğullarına vaat edilen topraklar için savaşmayı göze alırsa galip geleceğini bildiriyor. Onlarsa bulundukları yerde kalıp Musa ile Rabbin karşı tarafla savaşmasını söylüyor. Bunun üzerine çölde kırk yıl şaşkın dolaşacak şekilde cezalandırıyorlar.

İbn Haldun buna şöyle yorum getiriyor: “Orada kırk yıl kalınmış olmasından maksat kabilelerden gelen bir neslin yok olması ve yerine zilleti görmemiş, tanımamış ve ona alışmamış başka bir neslin yetişmesidir.”[2]

İbn Haldun, bir nesli kırk yıl olarak değerlendiriyor. Zillet birkaç nesille temizlenecek hâl değilken çölde nasıl hikmetler var ki zilletin tevârüs etmediği bir nesil peydâ oluyor?

İsrailoğullarında kölelik, acziyet nesilden nesile aktarılıyor. Bu durumun kanıksanmış olması ve korku asabiyeti olumsuz etkilediğinden özgürlük için savaşacak çapta birliktelik kurulamıyor. Çöl, bu halet-i ruhiyeyi bitirip beraber hareket edecek nesli ortaya çıkaran bir özne mekân olarak karşımıza çıkıyor. Çöl, şartlarıyla insanları özgürleştirdiği gibi asabiyeti güçlendiriyor.

Miras kalan zilletin içerisindeyken ıssız dağlar, yokluk çölleri bizim nesli eritip gelecek nesle izzet yurdu olamaz mı?

[1] Lewis Carroll, Alice Harikalar Diyarında, Çeviren Tomris Uyar, Can Yayınları, sayfa 77, 19. Baskı, 2019

[2] İbn Haldun, Mukaddime I, Çeviren Süleyman Uludağ, s.393, Dergah Yayınları, Dördüncü Basım, 2004.

Devamını Okuyun

GÜNDEM