Connect with us

Haberler

Irkçı Saldırılar ve Linç Kültürüne Karşı Ne Yapmalı?

Yayınlanma:

-

Son dönemde artan ırkçı saldırılar ve yaygınlaşan linç kültürü ile ilgili olarak TOKAD bir açıklama yayımladı. Açıklamada ırkçılığı besleyen dayanaklar tartışılırken lince karşı dayanışma önerisi dikkat çekti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Irkçılık Lânetlenmeli, Dayanışma Yüceltilmelidir!

Son dönemde ırkçı saldırı ve linç girişimleri artmakta, insanlık adına fevkalâde tedirgin edici boyutlara varmaktadır.

Başta Suriyeliler olmak üzere mültecilere ve Kürt işçilere dönük saldırılar, farklı etnik kimliklere dönük bitmeyen aşağılamalar ırkçılığı, linç kültürünü üreten siyasal/toplumsal pedagojinin ulaştığı boyutların vahametini gözler önüne sermektedir.

Müslümanlığın genel geçer kabul gördüğü memleket ahalisine çağrımız şeytanî ırkçılık mikrobuna karşı topyekûn bir ahlâk direnişidir, mazlumlardan yana dayanışma seferberliğidir!

Bütün vicdanlı insanların peşinen reddetmesi gereken ırkçılık, âhiret gününde Âlemlerin Rabbinin azabına müstahak olacak en büyük kötülüklerdendir.

Dinde ya da insanlıkta kardeş olunması en temel hassasiyet olarak kabul edilmeli iken insanlığımızı yaralayıp vicdanımızı kanatan, Müslümanlık iddialarını boşa düşürüp yerle yeksan eden bu tutumdan herkes fersah fersah uzak durmalıdır!

Ezilen, yoksul halkımızla, halklarımızla, mülteci kardeşlerimizle dayanışmak, acıları onarıp sağaltmak varken yeni yaralar açmak ancak şeytan ve yoldaşlarına hizmet eder!

Irkçılığı imleyen her türlü söylem, eğitim, siyaset, nereden gelirse gelsin lânetlenmelidir!

Egemen siyaset üreticiler, gruplar, topluluklar, sözlerini vahye vurarak beyan etmelidir; eğitim politikaları görünür görünmez müfredatından ırkçı söylemleri def etmelidir! Aksi durumda bu büyük günahta herkes pay sahibi olacak, Âhiret günü Rabbimizin azabından kaçamayacaktır!

Ey Allah’ın kulları!

Size kötülüğü fısıldayan güçlere karşı uyanık olun! Kötülük odaklarının çağrılarına Rabbinizin sözleriyle karşılık verin ve yeryüzünü ezilenler, sahipsizler, hürriyeti gasp edilenler için bir esenlik, barış ve huzur yurdu kılmaya gayret edin!

Şüphesiz ki Allah ifsadı lânetler, kötülüğü yasaklar, adaleti emreder!

TOKAD

(Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği)

Tıklayın, yorumlayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haberler

Irkçı Saldırı ve Katliamlara Karşı Dayanışma Çağrısı

Yayınlanma:

-

EĞİTİM İLKE-SEN, ÖZGÜR YAZARLAR BİRLİĞİ, TOKAD ve SAĞLIK İLKE-SEN ortak bir açıklama yayımlayarak ırkçı saldırılara karşı dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Irkçı Saldırılara Karşı Dayanışmayı Yükseltelim!

Dün akşam saatlerinde (30.07.2021, 18:00 civarı) Konya Meram’da yaşayan Kürt Dedeoğlu ailesinin 7 ferdi silahlı saldırıya uğradı ve katledildi!

Ülkede günbegün artmakta olan ırkçı nefret dilinin, yalan haber ve dezenformasyonun ve istikrarlı siyasal ve hukuki ayrıştırıcı tutumun toplam bir sonucu olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, failleri lânetliyoruz ancak ırkçılığa ve açıkça katliama dönüşmüş faşizanlığa karşı sadece kınamaların yetersiz olduğu gerçeğinin de gün gibi ortada olduğunun farkındayız.

Kürt halkına yönelik bu ırkçı saldırılara karşı barış, kardeşlik ve adaletten yana olan herkesin dayanışma içinde olması bir zorunluluktur.

Son günlerde özellikle ülkenin yoğun siyasal gündemini depolitize etmek için ortaya saçılan ırkçı nefret söylemlerinin sayısındaki artış hem Kürt halkına, hem de bir başka dezavantajlı grup  olan mültecilere yönelik tehditleri artırmaktadır. Adaleti savunan herkes bu konuda uyanık ve müteyakkız olmalıdır. Kamusal otoriteyi işgal edenlerin sorumsuzluğu ise tehdidin boyutunu daha da artırmaktadır. Bu nefret diline ve şiddete karşı ortak yaşama iradesi ve adalet mücadelesini öne çıkaran herkes birlikte mücadele etmelidir.

Herkes bilmelidir ki arz Allah’ındır, diller ve renkler Allah’ın ayetleridir. Irkçılık ve nefret ise Şeytanın işidir. Şüphesiz ki Allah iyilik ve adaleti emreder, kötülük ve zorbalığı yasaklar.

EĞİTİM İLKE-SEN

ÖZGÜR YAZARLAR BİRLİĞİ

TOKAD

SAĞLIK İLKE-SEN

Devamını Okuyun

Haberler

Kürtlere Yönelik Irkçı Saldırılara Tepkiler Sürüyor

Yayınlanma:

-

Kürtlere yönelik öldürmelere varan linç girişimlerine tepkiler sürüyor. Adıyaman, Dersim, Muş, Ağrı, Diyarbakır, Siirt, Batman, Hakkari, Şanlıurfa, Bingöl, Kars, Şırnak, Bitlis, Mardin ve Van baroları “Kürt kimliği ve Kürtçe diline ilişkin her türlü ırkçı saldırılara zemin hazırlayan ve toplumsal barışı zedeleyen açıklamalardan vazgeçilmesini, saldırılarla ilgili ivedi ve etkin bir şekilde bütün yönleriyle soruşturmanın yürütülmesini” talep eden bir açıklama yayımladı.

İHD Diyarbakır şubesi de ayrımcı ve ötekileştirici dilden vazgeçilmesini talep ederken “cezasızlık sona erdirilmeli” çağrısında bulundu.

TOKAD da yaptığı açıklamada Kürt halkına dönük ırkçı saldırılara karşı dayanışma çağrısında bulundu.

TOKAD açıklamasının tam metni şu şekilde:

Kürt Halkına Dönük Irkçı Saldırılara Karşı Dayanışmayı Pekiştirelim!

Ülkenin farklı şehir ve bölgelerinde inşaat ya da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan veya mukim Kürt emekçilere ve ailelere dönük ırkçı saldırılar sürmektedir.

Egemen faşizan siyasal söylemin bu saldırıları motive etmedeki payı büyüktür. Yasalar nezdinde mezkûr saldırganlıkların cezasız kalması da linç kültürüne yol veren önemli bir faktördür.

Kürt halkına dönük bu saldırılara karşı harekete geçmeyen kamu vicdanı ve devlet otoritesine karşı tek yol barış, kardeşlik ve adaletten yana duranların dayanışmayı pekiştirmesidir.

Ortak yaşamı zehirleyen ve ülkeyi yaşanmaz hâle getiren bu şeytani tavırlara karşı herkesi sorumluluk bilincine davet ediyoruz.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve köklü bir sorun olarak vâr olagelen Kürt meselesini adalet temelinde çözmek için adım atmayan siyasal iradenin bu çerçevede ortaya çıkan her türlü kötülükten birinci derecede sorumlu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

Şüphesiz ki Allah Adaleti emreder, kötülük ve zorbalığı yasaklar.

TOKAD

(Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği)

Devamını Okuyun

Haberler

Sedat Yenigün’ü Katleden Karanlık Derinleşiyor

Yayınlanma:

-

İslami düşünce ve siyasetin her türlü kirlilikten arınması için mücadele eden Sedat Yenigün’ün şehadetinin üzerinden 41 yıl geçti.

O günden bu yana Türkiye’nin fail-i meçhuller karnesi kabarırken Şehit Yenigün’ün kendisine karşı mücadele verdiği siyasal-düşünsel iklim varlığını pekiştirdi.

Bu vesileyle İslami Hareketin öncülerinden şehit Sedat Yenigün’ü rahmetle anıyoruz.

YeniPencere 

Devamını Okuyun

GÜNDEM